Legetenester

Bestill time, fornye reseptar eller skriv til legen

Lege-/helsetenester, priser pr oktober 2016
Type teneste Eigendel
Konsultasjon hos allmennlege 152,-
Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201,-
Konsultasjon hos turnuslege 152,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgjeving 54,-
Enkel pasientkontakt ved telefon, sjukmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist 65,-
Tillegg for taking og innsending av blodprøver 54,-
Tillegg for taking og innsending av andre prøver 54,-
Taking og undersøking av hemoglobin, blodsenking og telling av kvite blodlegeme og mikroskopering av urin (utan legekonsultasjon) 54,-
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjonar, henvisingar osv. pr brev, fax, telefon eller epost etter ønskje frå pasient
For bestilt enkelttime som blir avbestilt seinare enn 24 timar før 152,-/201,-

Kontakt

Liv Olasveen
Tenesteleiar helsesenter
Telefon 61 29 37 04
Mobil 990 28 291