Opningstidar for Vågå helsesenter og Vågå kommunehus 11.04 - 13.04.22

Vågå Helsesenter                                                          Vågå kommunehus

Opningstid i påska                                                        Opningstid i påska

Måndag  11.04  kl 0800-1500.                                     Måndag  11.04  kl 0800-1500.

Tysdag 12.04 kl 0900-1500.                                         Tysdag 12.04 kl 0900-1500.       

Onsdag 13.04 kl 0800-1200.                                        Onsdag 13.04 kl 0800-1200.

Treng du akutt legehjelp ring: 113