Barnevern

Barneverntenesten er interkommunal mellom Vågå og Sel.

Oppgåva til barneverntenesten er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lev under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Namn Stilling Telefon*
Kristin Kalbakk Virksomhetsleiar Vågå og Sel barnevernteneste 41 53 72 87
Karen Haverstad Fagleiar 95 92 41 86
Elisabeth Sletten Lysbakken Saksbehandlar/nestleiar 91 52 37 57
Lene Grev Saksbehandlar 95 20 30 62
Lene Steen Saksbehandlar 91 85 83 77
Hilde Grothe Johnsgård Saksbehandlar 47 70 11 96
Anne Ragnhild Kvarberg Miljøarbeidar 41 68 99 72
Liv Høystad Saksbehandlar 90 78 79 16
Nina Hoff Saksbehandlar 90 47 89 24
Nora Skaarnæs Seim Saksbehandlar 48 07 59 24
Karina Mandal Barnevernkonsulent 91 24 54 33

* Mobiltelefonar er jobbtelefonar og blir berre brukt i ordinær arbeidstid. 

Telefon: 617 00 700

E-post: barnevernteneste@sel.kommune.no


Postadresse:
Barneverntjenesten for Sel og Vågå, Sel rådhus, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta

Besøk oss:
Sel
Vi har lokaler i 2.etasje i Sel Rådhus.
Åpningstider: Mandag - fredag 08:00 - 15.30

Vågå
I tillegg har vi kontor på Vågå kommunehus.
Åpningstid: Torsdag 08:00 - 15.30
Tlf: 61 29 37 24