Barnevern

Barneverntenesten er interkommunal mellom Vågå og Sel.

Oppgåva til barneverntenesten er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lev under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Vågå og Sel barnevernteneste
Namn Stilling Telefon*
Kristin Kalbakk Virksomhetsleiar 41 53 72 87
Karen Haverstad Teamleiar og stadfortreder 95 92 41 86
Beate Stø Fagkonsulent 40 03 65 70
Karina Mandal Teamleiar tiltak 91 24 54 33
Mona Rudi Hegge Merkantil (måndag og onsdag)
Elisabeth Sletten Lysbakken Barnevernkonsulent 91 52 37 57
Lene Grev Barnevernkonsulent 95 20 30 62
Lene Steen Barnevernskonsulent 91 85 83 77
Sigrid Skjelkvaale Aaboen Barnevernkonsulent 41 54 27 91
Hilde Grothe Johnsgård Barnevernkonsulent 47 70 11 96
Anne Ragnhild Kvarberg Miljøarbeidar 41 68 99 72
Liv Høystad Barnevernkonsulent 90 78 79 16
Nina Hoff Barnevernkonsulent 90 47 89 24
Nora Skaarnæs Seim Barnevernkonsulent 48 07 59 24
Inger Helene Tuva Miljøarbeidar

* Mobiltelefonar blir lagt att på kontoret når arbeidsdagen er over. Det er difor ikkje mogleg å treffe saksbehandlar på desse telefonane utanom ordinær arbeidstid.

Telefon: 617 00 700

E-post: barnevernteneste@sel.kommune.no


Postadresse:
Barneverntjenesten for Sel og Vågå, Sel rådhus, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta

Besøk oss:
Sel
Vi har lokaler i 2.etasje i Sel Rådhus.
Åpningstider: Mandag - fredag 08:00 - 15.30

Vågå
I tillegg har vi kontor på Vågå kommunehus.
Åpningstid: Torsdag 08:00 - 15.30
Tlf: 61 29 37 24