Rådgjevande folkerøysting 10. - 17. februar 2022

Dersom du treng hjelp til å bestille MinID kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 61 29 36 00. Det tek frå 2 til 5 dagar frå du bestiller til du mottek kodebrevet.

Dersom du trenger hjelp til å logge deg inn for å stemme ber vi deg om å ta kontakt med pårørande, verje eller annan som står deg nær. Om du er busett i Vågå og ikkje har nokon til å hjelpe deg tilbyr Vågå kommune følgjande: 

  • Du kan få rettleiing i Servicetorget på kommunehuset kvardagar kl. 08-15 i valperioda. Vi har PC. Hugs elektronisk ID!
  • Ta kontakt med servicetorget innan måndag 14. februar kl. 15 om du ikkje har moglegheit/tilgang til å røyste sjølv og at du grunna sjukdom eller uførheit ikkje kjem deg til kommunehuset og må røyste der du oppheld deg. Hugs elektronisk ID! 

 

Du kan stemme her

Artikkelliste