Webkamera

Alle webkamera er for tida ute av drift på grunn av oppgradering av serverar hos Regiondata. Dette har teke lang tid, og vi ventar framleis på ei avklaring. Vi er no svært utålmodige etter å få kamera på plass att, noko vi forstår av attendemeldingane at det også er mange andre som er.