Postlister og innsyn

Klikk her for postlister og innsyn i politiske saker nyare enn 9. februar 2016

Saker eldre enn 9. februar 2016

Fram til februar 2018 har også eldre post og saker vore tilgjengeleg via den gamle innsynsløysinga, men av sikkerheitsgrunnar er denne løysinga no avvikla.

Leiter du etter post eller politiske saker frå tida før 9. februar 2016, kan du ta kontakt med arkivansvarleg i kommunen som kan gjere eldre dokument tilgjengeleg i ny løysing.

Kontakt

Sonja Tangen
Arkivansvarleg
Telefon 61 29 36 10
Mobil 996 42 620