Reiserekning

Logg på Visma reiserekning

Brukarnamn er gjeldande epostadresse. Klikk glemt passord ved fyrste gongs pålogging, og ved evt seinare problem eller gløymt passord.

Brukarrettleiingar:

Slik kjem du i gang (PDF, 2 MB)

Dokumentasjon på tapt arbeidsforteneste (PDF, 52 kB)

Rutiner for attesterar og tilvisar (PDF, 916 kB)