Kommunestyrets vedtak - Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

Kommunestyret i Vågå vedtok den 15. desember i 2022 budsjett og økonomiplan for 2023 - 2026 (sak KS 71/22).

Dokumentet kan lesast digitalt her:

KS 71/22 - Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

Artikkelliste