Viktig melding

Råd og informasjon om Koronaviruset

Vågå kommune ber om at innbyggjarane held seg oppdatert om Covid-19 (korona) på heimesida. Vi har laga ei eiga temaside der du finn både lokale og nasjonale oppdateringar og råd. Ta gjerne kontakt med servicetorget for oppdatering og spørsmål på telefon 61 29 36 00.

Informasjonstelefonen om korona i Vågå er tilgjengeleg mellom kl. 09.00-15.00 på kvardagar, telefon 95 25 39 90.

Om Vågå