Ferievikariat på servicetorget

Grunna ferieavvikling treng vi ein medarbeidar på vårt servicetorg i vekene 28,29 og 30 i sommar. Medarbeidaren må vere fylt 18 år.

Grunna ferieavvikling treng vi ein medarbeidar på vårt servicetorg i vekene 28,29 og 30 i sommar. Medarbeidaren må vere fylt 18 år.

Oppgåvene vil vere kundemottak, sentralbord og andre oppgåver knytt til servicetorget.

Vi ønskjer ein medarbeidar som er personleg eigna til å ha kundekontakt samt har gode generelle datakunnskapar. Opplys om utdanning og eventuell relevant praksis i søknaden.

Nærmare opplysningar blir gjeve av Sonja Tangen, tlf. 61 29 36 10 eller sonja.tangen@vaga.kommune.no                   

Søknad sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 20.05.21.

Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av dei gjeldande lover, reglar og avtaler. Løn etter tariff.

Vågå kommune er oppteke av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.

Vi gjer merksame på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om ein reserverer seg mot det, jf. Off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Kontakt

Sonja Tangen
Arkivansvarleg
Telefon 61 29 36 10
Mobil 996 42 620