Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmeister 61 29 37 70 419 30 096
Leiar sysselsettingsgruppa 997 49 532
Kreftsjukepleiar
Kreftsjukepleiar
Tenesteleiar heimetenesta 907 06 834