Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar heimetenesta 970 52 650
Vaktmeister 61 29 37 70 419 30 096
Leiar sysselsettingsgruppa 997 49 532
Ambulerande vaktmeister/husfar 948 23 785
Kreftsjukepleiar
Kreftsjukepleiar
Tenesteleiar heimetenesta 907 06 834