Ansattoversikt


Kultur, idrett og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektkoordinator 902 17 268
Flyktningkonsulent 902 67 763
Formidlar og arrangementsansvarleg 902 29 550 928 63 525
Flyktningkonsulent 979 81 762
Tenesteleiar 957 49 880

Ansvar for kino, kulturkalender, kulturarrangement, utleige av kulturhus og Vågåhallen

Leiar vaksenopplæringa 464 22 747
Flyktningkonsulent 476 24 347
Prosjektleiar Ullinsvin kunst-, kultur og kompetansesenter 996 93 921
Folkehelsekoordinator 996 93 818
Leiar frivilligsentralen 482 63 761
Biblioteksjef 902 29 550 948 80 921
Ungdomskonsulent 917 99 894