Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Husfar 948 23 785
Leiar sysselsettingsgruppa 997 49 532
Kreftsjukepleiar
Kreftsjukepleiar
Tenesteleiar heimetenesta 907 06 834

Aktuelt

Kalender