Ansattoversikt


Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tilsyn og byggjesak 61 29 36 64 913 46 044
Ingeniør kommunale bygg 61 29 36 62 414 10 112
Plan- og miljøvernrådgjevar 61 29 36 17 909 90 488
Leiande vaktmeister 61 29 36 86 932 63 403
Prosjektleiar 906 31 764
Leiande reinhaldar 416 06 138
Plan- og miljøvernrådgjevar 61 29 36 15
Feiarsvenn og branninspektør 959 92 823
Ingeniør VARS 61 29 36 59 488 99 245

Kontaktperson for tenester knytt til veg, vatn, avlaup, renovasjon og septik

Ingeniør byggesak 61 29 36 68
Bjørn Ivar  Solheim
Ingeniør kart og oppmåling 61 29 36 65 405 35 050
Ingeniør kommunal veg 416 70 647
Feiarsvenn og branninspektør 915 10 101
Brannmester 61 29 36 67