Ansattoversikt


Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tilsyn og byggjesak 469 50 744
Bjørn Tore Aspen
Byggjesak 907 83 438
Driftsoperatør 61 29 37 70 419 30 096
Ingeniør kommunale bygg 414 10 112
Plan- og miljøvernrådgjevar 909 90 488
Leiande vaktmeister 61 29 36 86 932 63 403
Prosjektleiar 450 05 420
Leiande reinhaldar 416 06 138
Plan- og miljøvernrådgjevar 480 69 256
Ingeniør kart og oppmåling 405 35 050
Ingeniør veg, vatn, avlaup 416 70 647
Gunn Oddveig Rindhølen Sveen
Brannsjef 915 10 101

Brannsjef for Vågå og Sel, leiar beredskapsavdeling, branninspektør og brannførebyggar

Teknisk byggjeleiar prosjekt 915 79 445
Avdelingsleiar VA 901 12 892
Økonomikonsulent 911 70 717

Aktuelt

Kalender