Viktig melding

Råd og informasjon om Koronaviruset

Vågå kommune ber om at innbyggjarane held seg oppdatert om Covid-19 (korona) på heimesida. Vi har laga ei eiga temaside. Ta gjerne kontakt med servicetorget for oppdatering og spørsmål på telefon 61 29 36 00.

Har du luftvegssymptom (forkjøla/influensa), ta kontakt med koronatelefon for å avklare om du bør teste deg.

For spørsmål om korona og testing ring koronatelefonen 952 53990 måndag-fredag mellom kl 0900-1200.

Ansattoversikt


Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskoordinator 61 29 37 58 990 28 322
Kommunedirektør 61 29 36 29 901 32 335
IKT-konsulent 902 13 500
Kommunalsjef 482 34 101

Ansvarsområde: Skule, barnehage og kultur

Kommunalsjef 61 29 36 63 414 74 046
Kommunalsjef 480 28 389

Ansvarsområde: Helse og meistring

Økonomisjef 61 29 36 58 415 09 116

Aktuelt

Kalender