Viktig melding

Råd og informasjon om Koronaviruset

Vågå kommune ber om at innbyggjarane held seg oppdatert om Covid-19 (korona) på heimesida. Vi har laga ei eiga temaside. Ta gjerne kontakt med servicetorget for oppdatering og spørsmål på telefon 61 29 36 00.

Har du luftvegssymptom (forkjøla/influensa), ta kontakt med koronatelefon for å avklare om du bør teste deg.

For spørsmål om korona og testing ring koronatelefonen 952 53990 måndag-fredag mellom kl 0900-1200.

Ansattoversikt


Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef i Sel 416 74 644
Skogbruksjef Vågå, Lom og Skjåk 61 29 36 74 958 26 661
Konsulent 61 29 36 73 957 96 218
Landbruksmedarbeidar 901 70 492
Konsulent 61 29 36 77 909 40 529
Landbrukssjef Vågå og Sel 61 29 36 71 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.

Aktuelt

Kalender