Ansattoversikt


Kultur, idrett og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formidlar og arrangementsansvarleg 902 29 550 928 63 525
Tenesteleiar 957 49 880

Ansvar for kino, kulturarrangement, utleige av kulturhus og Vågåhallen

Leiar vaksenopplæringa 464 22 747
Flyktningkonsulent 476 24 347
Tina Sunde Nordby
Prosjektleiar Ullinsvin kunst-, kultur og kompetansesenter 996 93 921
Folkehelsekoordinator 996 93 818
Leiar frivilligsentralen 482 63 761
Biblioteksjef 902 29 550 948 80 921
976 09 364
Eva Haldis Tessneset
Ungdomskonsulent 917 99 894

Aktuelt

Kalender