Ansattoversikt


Kultur, idrett og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 61 29 36 16 902 67 763
Bibliotekassistent 902 29 550 928 63 525
Flyktningkonsulent 61 29 36 21 979 81 762
Tenesteleiar 61 29 36 22 957 49 880

Ansvar for kino, kulturkalender, kulturarrangement, utleige av kulturhus og Vågåhallen

Leiar vaksenopplæringa 464 22 747
Prosjektleiar Ullinsvin kunst-, kultur og kompetansesenter 61 29 36 11 996 93 921
Folkehelsekoordinator 61 29 36 24 996 93 818
Leiar frivilligsentralen 482 63 761
Biblioteksjef 902 29 550 948 80 921
Ungdomskonsulent 61 29 36 26 917 99 894