Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Helsesenteret

Ansatte i avdelingen Helsesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vernepleiar 994 26 061
Gro Johnsgård Aateigen
Fysioterapeut for barn og ungdom 954 82 265
Miljøterapeut 415 50 332
Psykiatrisk hjelpepleiar med vidareutdanning i rehabilitering 477 10 697
Anne Berit Vilhelmsen Haugen
Helsesøster 400 35 139

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag, tysdag, torsdag og fredag

Ergoterapeut 488 93 996

Arbeider måndag - fredag, med fri annankvar onsdag.

Er også syn- og hørselskontakt i Vågå

Fysioterapeut 476 63 938
Fysioterapeut 476 63 938
Spesialsjukepleiar med vidareutdanning innan psykisk helse og rus 474 88 310
Camilla Haug Letrud
Helsesjukepleiar 952 43 112

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag-fredag

Avdelingsleiar rus og psykisk helseteneste 488 97 211
Tenesteleiar helsesenter 476 27 394
Logoped 913 76 564
Demenssjukepleiar 904 18 208

Ansvarleg for Grøn omsorg og demensteneste

Psykiatrisk hjelpepleiar 948 14 593
Bjørg Skogen
Psykiatrisk sjukepleiar - prosjektstilling 915 68 355

Aktuelt

Kalender