Ansattoversikt


Skatteoppkrevjaren for Ottadalen

Ansatte i avdelingen Skatteoppkrevjaren for Ottadalen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 29 36 56
Fagleiar arbeidsgjevarkontrollen 416 67 821
Skatteoppkrevjar 61 29 36 55
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500
61 29 36 53