Ansattoversikt


Kultur, idrett og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 61 29 36 16 902 67 763
Bibliotekassistent 902 29 550 928 63 525
979 81 762
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500
Tenesteleiar 957 49 880

Ansvar for kino, kulturkalender, kulturarrangement, utleige av kulturhus og Vågåhallen

Leiar vaksenopplæringa 61 29 36 32
Leiar frivilligsentralen 482 63 761
Prosjektleiar Ullinsvin kunst-, kultur og kompetansesenter 61 29 36 11 996 93 921
Folkehelsekoordinator 996 93 818
Biblioteksjef 902 29 550 948 80 921
Ungdomskonsulent 917 99 894