Ansattoversikt


Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tilsyn og byggjesak 469 50 744
Ingeniør kommunale bygg 414 10 112
Plan- og miljøvernrådgjevar 909 90 488
Leiande vaktmeister 61 29 36 86 932 63 403
Prosjektleiar 450 05 420
Leiande reinhaldar 416 06 138
Plan- og miljøvernrådgjevar 480 69 256
Branninspektør og brannførebyggar 959 92 823

Leiar førebyggande avdeling, branninspektør og brannførebyggar

Ingeniør VARS 488 99 245

Kontaktperson for tenester knytt til veg, vatn, avlaup, renovasjon og septik

Ingeniør byggesak 907 83 438
Bjørn Ivar  Solheim
Ingeniør kart og oppmåling 405 35 050
Ingeniør kommunal veg 416 70 647
Konstituert brannsjef 915 10 101

Leiar beredskapsavdeling, branninspektør og brannførebyggar

Teknisk byggjeleiar prosjekt 915 79 445
Økonomikonsulent 911 70 717