Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Helsesenteret

Ansatte i avdelingen Helsesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vernepleiar 61 29 37 27 994 26 061
Gro Johnsgård Aateigen
Fysioterapeut for barn og ungdom 61 29 37 54 954 82 265
Miljøterapeut 61 29 37 18 415 50 332
Psykiatrisk hjelpepleiar med vidareutdanning i rehabilitering 61 29 37 18 477 10 697
Anne Berit Vilhelmsen Haugen
Helsesøster 61 29 37 17 400 35 139

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag, tysdag, torsdag og fredag

Ergoterapeut 488 93 996

Arbeider måndag - fredag, med fri annankvar onsdag.

Er også syn- og hørselskontakt i Vågå

Fysioterapeut 476 63 938
Fysioterapeut 476 63 938
Spesialsjukepleiar med vidareutdanning innan psykisk helse og rus 61 29 37 67 474 88 310
Camilla Haug Letrud
Helsesjukepleiar 61 29 37 16 952 43 112

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag-fredag

Avdelingsleiar 415 41 686
Tenesteleiar helsesenter 61 29 37 26 476 27 394
Logoped 913 76 564
Miljøarbeidar 948 62 416
Magnhild Råstad
Demenssjukepleiar 904 18 208

Ansvarleg for Grøn omsorg og demensteneste

Psykiatrisk hjelpepleiar 948 14 593
Bjørg Skogen