Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg, sosiale tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kvalitetskonsulent 948 65 287
Kommunalsjef 480 28 389

Ansvarsområde: Helse og meistring

Tildelingskontor 911 34 358