Stortingsvalet 2021

Av smittevernhensyn treng vi fleire personar til å hjelpe oss med gjennomføringa av Stortingsvalet 2021.

Dersom du er over 18 år og ønskjer å delta, send oss ein e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller ring oss på tlf. 61 29 36 00 innan 16. mai 2021. Det blir utbetalt godtgjersle for arbeidet.
Kontaktperson: Sonja Tangen