Søknad om utsleppsløyve - Bessheim Fjellstue

I samband med at Bessheim Fjellstue planlegg å bygge nytt avlaupsrenseanlegg, har Norconsult utarbeidd søknad om utsleppsløyve.

Høyringsfristen er 7. oktober. Innspel meldast til Norconsult v. Eldri Bjørnstad Kolden innan fristen.

Plandokument

 

Norconsult informerar vidare om at varselet i dag er sendt til følgjande interessentar: 

  • Vågå Fjellstyre
  • Vågå Jeger- og Fiskeforbund
  • Statskog 
  • Mattilsynet
  • Fylkesmannens miljøvernavdeling
  • Vassdragsforbundet for Mjøsa og tilløpselver