Sel og Vågå enige om brannvesenavtale

"Sel kommune har jobbet godt for å løse bemanningssituasjonen når vi ikke lenger har egen brannsjef, leder for beredskap og leder forebyggende avdeling. Sel kommune har inngått en avtale om kjøp av tjenester fra Vågå kommune, i første omgang for 6 måneder, deretter med 3 mnd gjensidig oppsigelse. 

Sel kommune kjøper brannsjef og leder forebyggende fra Vågå kommune. Sel brannvesen vil selv dekke funksjonen leder beredskap med egen kompetanse. Kai Josten vil fylle denne stillingen (30% stilling), og han har lang erfaring som varabrannsjef, samt at han kjenner både kommunen og mannskapet godt.

Roar Strand har vært brannsjef i Vågå siden 1.1.20, og har erfaring fra Vågå brannvesen siden 2004. Han vil være brannsjef i Sel brannvesen (30% stilling) og Vågå brannvesen (20% stilling). 

Ola Skreden har 18 års erfaring som branninspektør og feier i Sel kommune. Han er nå ansatt i Vågå brannvesen, og vil være leder for forebyggende avdeling i Sel brannvesen (30% stilling) og Vågå brannvesen (20% stilling).
Sel  kommune har stor tro på at kjøp av disse funksjonene fra Vågå er en god løsning frem til en permanent organisering for brannvesenet er på plass.

Ut over dette vil Arne Reitan Sæther i Vågå brannvesen ha stilling som leder beredskap i Vågå (20% stilling)."