Innlandet fylkesbibliotek med digital bibliotekteneste

Stengde bibliotek over heile landet er eit demokratisk problem, og Stortinget har difor bevilga 20 millionar til digital formidling, samt til innkjøp av e-bøker. Innlandet fylkesbibliotek har lansert ei ny, digital teneste

Innlandet fylkesbibliotek lanserer ei ny, digital bibliotekteneste.

Her kan publikum få litteraturformidling på video, og lese e-bøker. Sida er under utvikling, og legg ut nye saker fortløpande. Godt nytt for bokinteresserte!