50% ledig stilling som brukerspesialist i FACT-team Nord-Gudbrandsdalen. Sjukehuset Innlandet

FACT-team Nord-Gudbrandsdal etableres som et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Våga, Lom og Skjåk, DPS Otta og NAV.
 

Teamet skal jobbe etter FACT-modellen og gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk.

Søknadsfrist 12. august 2020.

Fullstendig utlysingstekst/stillingsannonse:

 

50% ledig stilling som brukerspesialist i FACT-team Nord-Gudbrandsdalen, Sykehuset Innlandet