Vågå idrettsråd

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Vågå idrettsråd
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Annet
Leiar
Terje Kleiven På val 2018
Nestleiar
Hanne Kari Bakke På val 2018 hanne.kari.bakke@vagaskulane.no

Styremedlem
Atle Bakken På val 2018 atleba@frisurf.no

Styremedlem
Else Britt Eide På val 2019
Styremedlem
Vidar Elda På val 2018 vidar@lagen.no

Styremedlem
Øystein Formo På val 2019 oiformo@online.no


Vara
Ola Skogen På val 2019 firmapost@skogenbil.no

Vara
Yvonne Nyhus På val 2018 yvonnenyhus@gmail.com


Revisor
Astrid Grønli På val 2018

Valkomiteleiar Liv Sveen På val 2018
Medlem Stein Kluften På val 2018
Medlem Jan Visdal På val 2019