Møte i kontrollutvalet

torsdag 23. april 2020, 09.00 - 12.00

Informasjon

For møteplan og meir informasjon, sjå nettsidene til SKNG

Sted

Vågå kommunehus
Edv. Stormsveg 2,  2680 Vågå

Tlf.: 61293600
Faks : 61293601

(post): postmottak@vaga.kommune.no

URL: http://www.vaga.kommune.no

Kontakt

Sekretatirat for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdal
 

Legg til hendelsen i din kalender