Ansattoversikt


Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør VARS 488 99 245

Kontaktperson for tenester knytt til veg, vatn, avlaup, renovasjon og septik