Ansattoversikt


Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør VARS 61 29 36 59

Kontaktperson for tenester knytt til vatn, avlaup, renovasjon og septik