Ansattoversikt


Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert brannsjef 915 10 101

Leiar beredskapsavdeling, branninspektør og brannførebyggar