Ansattoversikt


Helse, omsorg, sosiale tenester - Helsesenteret

Ansatte i avdelingen Helsesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Demenssjukepleiar 904 18 208

Ansvarleg for Grøn omsorg og demensteneste

Aktuelt

Kalender