Ansattoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Barneverntenesta Vågå-Sel

Ansatte i avdelingen Barneverntenesta Vågå-Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal

Ansatte i avdelingen Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Fellestenester

Ansatte i avdelingen Fellestenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Helse, omsorg, sosiale tenester

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg, sosiale tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Helse, omsorg, sosiale tenester - Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Helse, omsorg, sosiale tenester - Helsesenteret

Ansatte i avdelingen Helsesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Helse, omsorg, sosiale tenester - Miljøterapitenesta

Ansatte i avdelingen Miljøterapitenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Helse, omsorg, sosiale tenester - Vågåheimen

Ansatte i avdelingen Vågåheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Kultur, idrett og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Kultur, idrett og fritid - Vågå kulturskule

Ansatte i avdelingen Vågå kulturskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Nav

Ansatte i avdelingen Nav
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Skatteoppkrevjaren for Ottadalen

Ansatte i avdelingen Skatteoppkrevjaren for Ottadalen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500