Skatt og avgifter

Skal du som person eller bedrift ordne med skatten?

Skatteoppkrevjaren for Vågå, Lom og Skjåk har kontor på kommunehuset i Vågå, tlf 61 29 36 55, e-post

Kontonummer for innbetaling av skatt: 6345.07.05154

KID-generator for å lage gyldig KID-nummer ved innbetaling av skatt. 

Ved elektronisk betaling må alltid KID-nummer nyttast. Personlege skattytatarar skal nytte 11-sifra fødselsnummer i feltet for løpenummer, medan næringsdrivande skal nytte organisasjonsnummer med to nullar framfor slik at løpenummerfeltet blir totalt 11 siffer.

 

Arbeidsoppgåvene til skatteoppkrevjaren:

 • Innkrevjing av skatt, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
 • Føring av kommunen sin skatterekneskap
 • Skatteavrekning av alle forskots- og etterskotspliktige skatteytarar
 • Årsavrekning av arbeidsgjevaravgift
 • Skatteattest
 • Informasjon til og kontroll av arbeidsgjevar
 • Rettleiing og informasjon om regelverket vedk utrekning, oppgjer og innberetning av skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
 • Kontrollen av arbeidsgjevarane blir utført av AKNG (Arbeidsgjevarkontrollen i Nord-Gudbrandsdal)

Arbeidsgjevarkontrollen i Nord-Gudbrandsdalen
Arbeidsgjevarkontrollen i Nord-Gudbrandsdalen
NamnStillingTlf direkteMobil
Grethe SperstadFagleg leiar61 21 70 0741 44 25 17
Morten SørhageKontrollør61 21 73 4146 91 10 18
Ingvill HanslienKontrollør61 21 73 48

Arbeidsgjevarkontrollen (AKNG) er felles for Vågå, Lom, Skjåk, Sel, Dovre og Lesja. AKNG utfører stadlege kontrollar hos arbeidsgjevarar med heimel i Skattebetalingslova. I tillegg er informasjon om regelverket på lønsområdet ein viktig del av arbeidsoppgåvene.

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Svein Morten Haverstad. Sist endra 05.12.2013
Fann du det du var på leit etter?

Svein Morten Haverstad

Leiar Skatteoppkrevjaren i Ottadalen
 
61 29 36 55
 
Send epost
 
 • TelefonBilde 61 29 36 00
 • FaksBilde 61 29 36 01
 • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
 • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
 • Kommunenr. 0515
 • Org.nr: 939 607 706
 • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering