Feiing og tilsyn

Prisliste - Feiing og tilsyn - 2018
Type feiing/tilsyn Pris pr pipe pr gong, eks mva
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg, bustad 427,-
Feiing og tilsyn, fritidsbustad 581,-
Køyrekostnad med feiing og tilsyn fritidsbustader Statens satsar

Bilete av feiaren som feiar ei pipe - Klikk for stort bilde Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i bustad er ei lovpålagt oppgåve. Vågå kommune har feie- og tilsynsordning i tråd med Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Ordninga inneber at det blir gjennomført feiing kvart 2. år. Folk som er i tvil om sotmengda i pipa kan likevel kontakte feiaren for å få ei vurdering på feiebehovet, og der det er behov for hyppigare feiing vil ein kunne leggje opp til stuttare intervall.

I tillegg er det ei auka satsing på førebyggande arbeid. Tilsyn er eit av hovudvirkemidla for å sikre at det står bra til med branntryggleiken hos innbyggjarane i Vågå. 

I ordninga er det lagt opp til at det kvart 4. år blir ført tilsyn med bustader i Vågå. Tilsynet, som blir varsla skriftleg på førehand, vil kontrollere eldstadene i bustaden, røykvarslarar, evt andre risikomoment og gi informasjon om generell branntryggleik.