Vågå og Sel landbrukskontor

Ku på beite - Klikk for stort bilete

Landbrukskontoret skal stimulere og leggje til rette for landbruksnæringa på ein måte som gjer at alle gardbrukarar får rettleiing og hjelp til å nytte dei ulike ordningane som er heimla i jordbruksavtala.

Kontaktinfo: Tlf 61 29 36 00, e-post: postmottak@vaga.kommune.no

Kontoradresse: Edv. Stormsveg 2 (kommunehuset), 2680 Vågå

Kontoret skal stimulere til næringsutvikling på den einskilde eigedom og/eller i tilknytning til landbruksnæringa.

Landbrukskontoret skal førebu saker etter forskrifter og lovverk, og ta avgjerd i saker som er delegert til administrasjonssjefen.

Pågåande prosjekt: Fjellandbruk er framtid

 

Landbrukskontoret har i tillegg følgjande tenester:

 • økonomisk planlegging for Innovasjon Norge
 • økonomisk planlegging for BU-fondet
 • katastrofeordningane (avlingsskade mv)
 • organisert beitebruk
 • lovforvaltning etter forpaktningslov, jordlov, beitelov, odelslov mv.
 • tidlegpensjonsordning for jordbrukarar
 • saksbehandling etter reglar om areal- og kulturlandskapstillegg
 • kulturminnevern
 • tiltak mot punktutslepp
 • tiltak mot avrenning
 • forureining etter jordbruksforskrifter heimla i forureiningslova
 • ferie- og fritidsavløysing
 • sjukdomsavløysing
 • landbruksvikarordninga
 • offentleg statistikk mv.
Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Per Ivar Weydahl. Sist endra 14.11.2016
Fann du det du var på leit etter?

Per Ivar Weydahl

Landbrukssjef
 
61 29 36 71
 
920 41 410
 
Send epost
 
 • TelefonBilde 61 29 36 00
 • FaksBilde 61 29 36 01
 • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
 • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
 • Kommunenr. 0515
 • Org.nr: 939 607 706
 • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering