Vågå og Sel landbrukskontor

Ku på beite - Klikk for stort bilete

Landbrukskontoret skal stimulere og leggje til rette for landbruksnæringa på ein måte som gjer at alle gardbrukarar får rettleiing og hjelp til å nytte dei ulike ordningane som er heimla i jordbruksavtala.

Kontaktinfo:

Tlf 61 29 36 00

e-post: postmottak@vaga.kommune.no

Kontoret skal stimulere til næringsutvikling på den einskilde eigedom og/eller i tilknytning til landbruksnæringa.

Landbrukskontoret skal førebu saker etter forskrifter og lovverk, og ta avgjerd i saker som er delegert til administrasjonssjefen.

 

Landbrukskontoret har følgjande tenester:

 • økonomisk planlegging for Innovasjon Norge
 • økonomisk planlegging for BU-fondet
 • katastrofeordningane (avlingsskade mv)
 • organisert beitebruk
 • lovforvaltning etter forpaktningslov, jordlov, beitelov, odelslov mv.
 • tidlegpensjonsordning for jordbrukarar
 • saksbehandling etter reglar om areal- og kulturlandskapstillegg
 • kulturminnevern
 • tiltak mot punktutslepp
 • tiltak mot avrenning
 • forureining etter jordbruksforskrifter heimla i forureiningslova
 • ferie- og fritidsavløysing
 • sjukdomsavløysing
 • landbruksvikarordninga
 • offentleg statistikk mv.
Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Per Ivar Weydahl. Sist endra 26.06.2014
Fann du det du var på leit etter?
 • Ja
 • Nei

Per Ivar Weydahl

Landbrukssjef
 
61 29 36 71
 
92 04 14 10
 
Send epost
 
 • TelefonBilde 61 29 36 00
 • FaksBilde 61 29 36 01
 • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
 • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
 • Kommunenr. 0515
 • Org.nr: 939 607 706
 • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering