Næring og landbruk

Næringsutvikling

Ønskjer du å etablere eiga bedrift eller utvikle eksisterande verksemd, ta kontakt med tenesteleiar for kultur og næring Tora Sandbu.

Vågå kommune har eit lite næringsfond det er mogleg å søkje på midler frå.

Søknadsskjema for kommunalt næringsfond

Landbrukskontor

Har du spørsmål om utvikling av næring innan landbruk, ta kontakt med landbrukskontoret for Vågå og Sel.

Prosjekt "Fjellandbruk er framtid"

 

Skjenke- og serveringsløyve

Vågå kommune kan tildele løyve etter intensjonane i lovverket og lokal normalforskrift for sals- og skjenkjetider.

Sals- og skjenkjeløyve blir normalt gjeve for fire år. 

Ambulerande skjenkjeløyve kan tildelast for einskilde arrangement.

Vågå kommune kan også halde kunnskapsprøver etter alkohollova og serveringslova. Prøvetaking må avtalast på førehand.
 
Søknad skal skje skriftleg til Vågå kommune. Det blir innhenta uttale frå ulike instansar som Politi, Skattemyndigheit, sosialkontor og ved serveringsløyve Mattilsynet før saka blir fremma politisk for avgjerd i formannskapet.
 
Gebyr etter alkohollova sine reglar.
 
Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Tora Sandbu. Sist endra 08.12.2016
Fann du det du var på leit etter?

Tora Sandbu

Tenesteleiar kultur og næring
 
61 29 36 18
 
996 93 921
 
Send epost

Per Ivar Weydahl

Landbrukssjef
 
61 29 36 71
 
920 41 410
 
Send epost
Eksterne lenker
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering