Psykisk helse

Psykiatrisk sjukepleiar har kontor på helsesenteret, tlf 61 29 37 00. Telefontid er måndag - fredag, 8.00 - 15.00. Tysdag frå kl 09.00 - 15.00.

Vi tilbyr samtalar og heimebesøk til menneske med psykiske lidingar, menneske i krise eller sorg, og til pårørande. Det er ikkje nødvendig med tilvising og tenesta er gratis.

Psykiatrisk sjukepleiar og fagleg ansvarleg for tenesta: Guro Frydenlund

Psykiatrisk hjelpepleiar: Ann Inger Damstuen

Sjukepleiar: Camilla Haug Letrud

Aktivitør: Gro Aateigen

Inn på tunet: Magnhild Raastad

Vikar i tenesta: Hjelpepleiar Anne Berit Haugen

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Guro Frydenlund. Sist endra 25.11.2015
Fann du det du var på leit etter?
Psykiatrisk sjukepleiar
 
61 29 37 23
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering