Tekniske tenester

Målsetjing for området

• Ha kompetanse og kapasitet til kvalitetsmessig og serviceretta behandling av tildelte oppgåver

• Vere eit serviceorgan for bygdefolket, og organ for framtidsretta planlegging og tiltak

• Vere ein rådgjevingsinstans for politiske organ, og oppfølging av politiske vedtak

• Sikre ei forsvarleg forvalting av disponible ressursar

• Sikre god og effektiv organisering og styring av sektoren sine tilsette

• Sikre at bygdefolk og andre får ei rask, rettssikker og effektiv behandling

• Sikre at ein til kvar tid held god kontroll med sektoren sin økonomi og ressursbruk

• Halde ved like arkiv og saksdokument og sikre at dokument er tilgjengelege for allmenta

• Prosjektleiing i byggje- og anleggsarbeid

• Drive sal/formidling av tomter i Vågå

• Drifte og oppdatere feste- og framfesteavtaler i kommunen.

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Pål Inge Sanden. Sist endra 26.11.2015
Fann du det du var på leit etter?

Pål Inge Sanden

Kommunalsjef
 
61 29 36 63
 
414 74 046
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering