Byggjesak

Forenkling av byggjereglane frå 1. juli 2015

Kan du byggje utan å søkje?

Frå 1. juli 2015 kan du utføre ei rekkje tiltak utan å søkje.

Den som skal byggje har likevel ansvar for at tiltaket blir utført i samsvar med arealplan (kommuneplan, reguleringsplan), plan- og bygningslov og forskrifter m.m.

For bygging i uregulerte områder og LNFR-områder gjeld i tillegg følgjande:

Frå bygginga av Finntunet omsorgsleilegheiter - Klikk for stort bilete

For bygging i uregulerte områder og LNFR (landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde) må det normalt søkjast om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for andre bygg enn driftsbygningar i landbruket.

Dette gjeld uansett storleik på bygget.

Vi vil difor tilrå å ta kontakt med kommunen for ei avklaring.

 

For meir informasjon kan du gå inn på linkane nedanfor:

Bygg utan å søkje (tilbygg, garasje og andre frittståande bygg inntil 50kvm)

Rettleiar med spørsmål og svar (anbefalt)

Informasjonsark om dei nye byggjereglane

Kartløysing for Vågå med reguleringsplanar og kommuneplanar

 

Skjema

Aktuelle søknadsskjema for byggjesak

 

Kontaktpersonar i Vågå kommune:

Unni Stålevik, tlf 61 29 36 89, e-post

Simen Kleiven, tlf 91 85 45 69, e-post

Bjørn Ivar Solheim, tlf 61 29 36 68, e-post

 

Gebyr

Gebyroversikt for saker etter plan- og bygningslova (PDF, 901 kB)

Oppmålingsgebyr (PDF, 18 kB)

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Bjørn Ivar Solheim. Sist endra 11.03.2016
Fann du det du var på leit etter?

Unni Stålevik

Ingeniør byggesak
 
61 29 36 89
 
Send epost

Simen Kleiven

Ingeniør byggjesak/kommunal veg
 
994 75 660
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering