Barneverntenesta i Vågå og Sel

Bygging med Duplo-klossar - Klikk for stort bilete Vågå og Sel kommunar har felles barnevernteneste, med hovudkontor på Otta. Kontoret ligg i 2. etasje på Sel rådhus, vis a vis helsestasjonen. Tlf: 61 70 08 59 e-post: barnevernteneste@sel.kommune.no

Opningstider barnevernskontoret for Vågå og Sel
Opningstider barnevernskontoret for Vågå og Sel
VekedagOpningstid
Måndag, onsdag, torsdag og fredag09.00 - 15.00
Tysdag12.00 - 15.00
Onsdagar - fast kontordag på helsestasjonen i Vågå

Post skal sendast til:
Barneverntenesta for Sel og Vågå
Botten Hansensgt. 9
2670 Otta

 

Kontaktinformasjon til barnevernet Vågå og Sel
Kontaktinformasjon til barnevernet Vågå og Sel
NamnTittelTlf dagtidMobil dagtid
Karen HaverstadFagleiar61 70 08 5095 92 41 86
Liv HøystadSaksbehandler61 70 08 5991 24 54 33
Lene SteenSaksbehandler61 70 08 5491 85 83 77
Mona Rudi HeggeSekretær61 70 08 60
Lene GrevSaksbehandler61 70 08 5795 20 30 62
Anne Marte LiaaenSaksbehandler61 70 08 5597 63 72 22
Elisabeth Sletten LysbakkenSaksbehandler61 70 08 5691 52 37 57
Hilde Grothe JohnsgårdSaksbehandler61 70 08 5347 70 11 96
Anne R. KvarbergMiljøarbeidar61 70 08 6041 68 99 72
Kristin KalbakkVirksomhetsleiar familie og velferd61 70 08 5041 53 72 87
Nora Skaarnæs SeimSaksbehandler61 70 08 5491 85 83 77

 Barneverntenesta sine oppgåver

Barneverntenesta arbeider etter lov om barneverntenester frå 1992. Barnevernets oppgåver varierer frå å gi råd og rettleiing til familien, hjelpetiltak i og utanfor heimen og plassering av barn utanfor heimen. Barneverntenesta skal etter loven sette inn førebyggjande tiltak på eit tidleg tidspunkt.

I tillegg til det kommunale barnevernet finst Barne-, familie og ungdomsetaten (Bufetat). Bufetat er rådgjevar for det kommunale barnevernet, samt at dei bistår med ulike hjelpetiltak i heimen, fosterheimar, institusjonar og at dei gjer endeleg godkjenning av adopsjonssøknader.

 

Meir om oppgåvene ved barnevernkontoret

Adopsjon

Besøksheim

Fosterheim

Overgrep
 

 

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Kristin Kalbakk. Sist endra 26.11.2015
Fann du det du var på leit etter?
 
61 70 08 59
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering