For tilsette

For å hindre at uvedkommande kan logge inn og få tilgang til dine personlege opplysningar, må du hugse på nokre viktige passordreglar:

  • Gje ALDRI frå deg passordet til andre
  • Endre passordet straks om du har mistankje om at uvedkommande kan ha fått tak i det
  • Bruk eit passord som ikkje er lett å avsløre. Unngå passord som inneheld ditt eige namn, namn på familiemedlem mv.

Compilo (avvikssystem)

Personalhandbok

Leiarhandbok

Pålogging reiserekning

Brukarnamn er gjeldande epostadresse. Klikk glemt passord ved fyrste gongs pålogging, og ved evt seinare problem eller gløymt passord.

 

Pålogging lønsslipp og kompetansekartlegging
 OBS: Ny pålogging - klikk "Glemt brukernavn/passord" under brukarnamnfeltet oppe til høgre dersom du har problem med å logge inn.

 


Brukarstøtte - test
Fjernstyring av PC
 (Denne lenka brukast berre etter avtale med IT-ansvarleg. Ring 61 29 36 72 (internnr. 3672) for å bestille hjelp)

Kontakt

Irene Gundersen
Konsulent personal og økonomi
Telefon 61 29 36 14