Planar på høyring

Planar som blir lagt ut til offentleg ettersyn vil bli presentert her fortløpande og i den perioden dei skal liggje ute.

Alle plandokument som blir lagt ut til offentleg ettersyn, blir også lagt tilgjengeleg i servicetorget på kommunehuset. 

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Ingunn Moen Helland. Sist endra 09.12.2013
Publisert 22.07.2016

 

Statens Vegvesen inviterer til ope møte den 9. august 2016 - kl. 18 - 20 i kommunestyresalen, Vågå kommunehus.

Dokument er utlagt på Servicetorget Vågå kommune til gjennomsyn.

Publisert 28.10.2015
Plankart for Stutarhaugen hytteområde
 
 

Formannskapet har 20.10.2015, sak 80/15 med heimel i plan- og bygningslova §§12-10,11 lagt ut til offentleg ettersyn forslag til detaljreguleringsplan. 

Fann du det du var på leit etter?
Teneste (1)
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering