Vaksenopplæringa i Vågå

Vaksenopplæring Vågå kan du kontakte på tlf 61 29 36 32

Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne som ikke har grunnskole og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til en slik opplæring. Dette gjelder både minoritetsspråklige og norskspråklige. Med vitnemål fra grunnskole eller realkompetansebevis kan eleven deretter søke plass i videregående opplæring. Eleven må ha godkjent karakter i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

 

Introduksjonsordningen

Alle bosatte innvandrere i alderen 16 til 55 år som har fått oppholdstillatelse i Norge, har rett og plikt til å ta 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap gjennom Introduksjonsprogrammet. Dette er et toårig tilbud på fulltid. Innvandrere mellom 55 og 67 år, har rett, men ikke plikt til å følge Introduksjonsprogrammet.

I løpet av denne tiden skal deltakerne også ut i språkpraksis for å trene på norsk utenfor klasserommet, få arbeidspraksis og bli kjent med norsk arbeidsliv.

Familiegjenforente fra land utenfor EU/EØS har ikke rett til gratis opplæring, men har likevel plikt til å gjennomføre lovpålagt opplæring i norsk og samfunnsfag.

Arbeidsinnvandrere som ønsker opplæring i norsk, bes ta kontakt med Voksenopplæringen for eventuelt å få tilrettelagt et eget tilbud dersom det er kapasitet til det. Alternativet er å følge vanlig undervisning på dagtid. Arbeidsinnvandrere har ikke plikt til å ta opplæring i norsk, og må betale et gitt beløp hvert semester.

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Anne Kari Kvamme. Sist endra 24.11.2015
Fann du det du var på leit etter?
Avdelingsleiar vaksenopplæringa
 
61 29 36 32
 
464 22 747
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering