Varsel om vegarbeid Klebervegen Lalm

Skogen Entreprenør AS startar opp prosessen med opprusting av Klebervegen på Lalm frå og med 04.07.2017. 

Det bli oppstart av vegarbeid ved Klebervegen på Lalm frå 04.07.2017. Arbeidet er planlagt avslutta i september 2017.  Det vil bli redusert framkommelegheit medan arbeidet pågår. Vegen kan og bli stengt i stuttare periodar.

Kontakt

Simen Kleiven
Ingeniør kommunal veg
Telefon 61 29 36 88

Kontaktperson for spørsmål kring kommunal veg - gravemelding, gateljos, bomvegar og avkøyringar. For spørsmål utanom vanleg arbeidstid, sjå Vakttelefon.