Økonomiplan 2018-2021 - Rådmannens forslag

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021. Forslaget skal fyrst opp til behandling i formannskapet, 14. november. Endeleg behandling blir i kommunestyremøte 12. desember.

Saksdokument:

Forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021 (PDF, 5 MB)

Vedlegg - KOSTRA-statistikk (KOmmune STat RApportering) (PDF, 120 kB)

Vedlegg - Tenesteomtaler 2018 (PDF, 976 kB)