Detaljregulering for Jotunheimen caravan camp Postfuru - godkjent

Kommunestyret vedtok i møte 4. april 2017, sak 22/17, med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-12 detaljreguleringsplan for Jotunheimen caravan camp Postfuru. Planen legg til rette for campingverksemd og inneber formalisering av dagens bruk av området. Planen opnar for oppgradering av sanitærstandard på campingplassen.

Planen er også lagt ut i servicetorget på kommunehuset. Frist for å klage på planvedtaka er 3 veker frå kunngjering, jf. plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kap.VI.

Plandokument:

Plankart (PDF, 408 kB)

Planomtale (PDF, 3 MB)

Føresegner (PDF, 226 kB)

VA-plan (PDF, 2 MB)

Møtebok kommunestyret (PDF, 281 kB)

 

 

Publisert av Roar Strand. Ansvarleg Ingunn Moen Helland. Sist endra 07.04.2017
Fann du det du var på leit etter?
 
  • TelefonBilde 61 29 36 00
  • FaksBilde 61 29 36 01
  • PostboksBildeEdvard Storms veg 2
  • PostboksBilde Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå
  • Kommunenr. 0515
  • Org.nr: 939 607 706
  • Åpningstid: 07:30 - 15:00
Login for redigering
Login for redigering